Fadasebilde Skårerløkka boligprosjekt, Thon Eiendom

Kjøpsprosessen på Skårerløkka

Fremgangsmåte for kjøp av leilighet i Skårerløkka PREMIUM - Salgstrinn 2.

Dersom du ønsker å være med på salgsstart, må kjøpetilbud, med avklart finansiering, bli levert senest torsdag 25. mars 2021 innen kl. 18.00 til Thon Eiendom.

Med avklart finansiering menes at banken er orientert om kjøpet, og at din kontaktperson oppgis i kjøpetilbudet med navn og kontaktinformasjon. Alternativt så kan finansieringsbevis fra finansieringsinstitusjon vedlegges ved innsendelse av kjøpetilbud.

Boligene selges til faste priser og det vil bli foretatt loddtrekning om flere melder seg for samme bolig. For å øke mulighet for tilslag, kan det være lurt å sette opp flere alternativer. Skulle du ikke få tilslag på alternativ 1, vil du bli bundet til det første ledige alternativet i kjøpetilbudet. Det er derfor viktig at alternativ 2, 3 og 4 skrives i prioritert rekkefølge, og at du IKKE setter opp alternativer som ikke er aktuelle/ikke ønsker. Du kan sette opp så mange alternativer som du ønsker, men kun få tilslag på én leilighet pr. kjøpetilbud. Dersom det er ønskelig å kjøpe to leiligheter, må det sendes inn to kjøpstilbud.

Du kan levere kjøpetilbudet på tre måter:

1) Kjøpetilbudet kan sendes inn digitalt – vi guider deg gjennom prosessen steg for steg. Start digital signering.

2) Kjøpetilbudet mailes til boligsalg@olavthon.no uten personnummer. Kopi av legitimasjon sendes per post til: Thongård AS, PB 93, Økern, 0509 Oslo.

2) Kjøpetilbudet leveres inn på vårt visningssenter i Rådmann Paulsens gate 28, Lørenskog, eller på vårt hovedkontor i Stenersgata 2 v/ Oslo city.

Vi vil feste loddnummer til hvert kjøpetilbud, slik at hvert kjøpetilbud tilsvarer ett lodd i trekningen.
Vi vil fortløpende avklare finansiering og deretter gjennomføre eventuell loddtrekning. Dette foretas på vårt hovedkontor i Stenersgata 2. Etter trekning vil hver enkelt kjøper bli kontaktet vedr. aksept av bud, senest fredag 26. mars kl. 16.00.

Klikk her for å laste ned skjema for kjøpetilbud

Med vennlig hilsen Thon Eiendom