Fadasebilde Strømmen Verksted boligprosjekt, Thon Eiendom

Kjøpsprosessen på Strømmen Verksted

Fremgangsmåte for kjøp av leilighet i Strømmen Verksted, salgstrinn 2.

Dersom du ønsker å være med på salgsstart, må kjøpetilbud med avklart finansiering, bli levert til Thon Eiendom fortløpende og senest mandag 18.11.2019 innen kl. 18.00.

Med avklart finansiering menes at banken er orientert om kjøpet, og at din kontaktperson oppgis i kjøpetilbudet med navn og kontaktinformasjon. Alternativt så kan finansieringsbevis fra finansieringsinstitusjon vedlegges ved innsendelse av kjøpetilbud.

Boligene selges til faste priser og det vil bli foretatt loddtrekning hvis flere melder seg for samme leilighet. For å øke mulighet for tilslag, kan det være lurt å sette opp flere alternativer. Skulle du ikke få tilslag på alternativ 1, vil du bli bundet til det første ledige alternativet i kjøpetilbudet. Det er derfor viktig at alternativ 2, 3 og 4 skrives i prioritert rekkefølge, og at du IKKE setter opp alternativer som ikke er aktuelle for deg/dere.

Du/dere kan sette opp så mange alternativer som ønskes, men kun få tilslag på én leilighet pr. kjøpetilbud. Dersom det er ønskelig å kjøpe to leiligheter, må det sendes inn to kjøpetilbud.

Klikk her for å laste ned kjøpetilbud

Du kan levere kjøpstilbudet på to måter:

  1. Kjøpetilbud mailes til kristin.nyquist@thoneiendom.no uten personnummer. Kopi av legitimasjon sendes per post til: Thongård AS, PB 93, Økern, 0509 Oslo, merkes boligsalgsavdelingen ved Kristin Nyquist eller Ingunn Oddstøl.

  2. Kjøpetilbud leveres inn på vårt visningssenter på Strømmen, eller på vårt hovedkontor i Stenersgata 2 v/ Oslo city. Konvolutten merkes med: Kristin Nyquist eller Ingunn Oddstøl. Husk å legge ved kopi av legitimasjon.

Åpningstider til visningssenteret vil dere finne på hjemmesiden til prosjektet, Finn.no og det vil være oppslått på visningssenteret.

Vi vil feste loddnummer til hvert kjøpetilbud, slik at hvert kjøpetilbud tilsvarer ett lodd i trekningen.

Vi vil fortløpende avklare finansiering og deretter gjennomføre eventuell loddtrekning. Dette foretas på vårt hovedkontor i Stenersgata 2. Etter trekning vil hver enkelt kjøper bli kontaktet vedr. aksept av kjøpetilbud, senest onsdag 20. november kl. 14.00.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.