Prospekt og salgsdokumenter

Her kan du laste ned prospekt og ulike salgsdokumenter for boligprosjektet Strømmen Verksted – Salgstrinn 1 og Salgstrinn 2.

SE DIGITAL INFORMASJONSPAKKE FOR SALGSTRINN 1 :