Fadasebilde Wessel Park, Vestby | Thon Eiendom

Kjøpsprosessen for Wessel Park

Fremgangsmåte for kjøp av leilighet i Wessel Park, hus S4, første salgstrinn.

Dersom du ønsker å være med på salgsstart, må kjøpstilbud, med avklart finansiering, bli levert senest onsdag 31.10.2018 innen kl. 19.00 til Thon Eiendom.

Med avklart finansiering menes at banken er orientert om kjøpet, og at din kontaktperson oppgis i kjøpstilbudet med navn og kontaktinformasjon. Alternativt så kan finansieringsbevis fra finansieringsinstitusjon vedlegges ved innsendelse av kjøpstilbud.

Boligene selges til faste priser og det vil bli foretatt loddtrekning om flere melder seg for samme bolig. For å øke mulighet for tilslag, kan det være lurt å sette opp flere alternativer. Skulle du ikke få tilslag på alternativ 1, vil du bli bundet til det første ledige alternativet i kjøpstilbudet. Det er derfor viktig at alternativ 2, 3 og 4 skrives i prioritert rekkefølge, og at du IKKE setter opp alternativer som ikke er aktuelle/ikke ønsker. Du kan sette opp så mange alternativer som du ønsker, men kun få tilslag på én leilighet pr. kjøpstilbud. Dersom det er ønskelig å kjøpe to leiligheter, må det sendes inn to kjøpstilbud.

Du kan levere kjøpstilbudet på to måter:

1) Kjøpstilbud mailes til boligsalg@olavthon.no uten personnummer. Kopi av legitimasjon sendes per post til: Thon Eiendom, PB 489 Sentrum, 0105 Oslo.

2) Kjøpstilbud leveres inn på vårt visningssenter i Vestby, eller på vårt hovedkontor i Stenersgata 2 v/ Oslo city.

Vi vil feste loddnummer til hvert kjøpetilbud, slik at hvert kjøpstilbud tilsvarer ett lodd i trekningen.

Vi vil fortløpende avklare finansiering og deretter gjennomføre eventuell loddtrekning. Dette foretas på vårt hovedkontor i Stenersgata 2. Etter trekning vil hver enkelt kjøper bli kontaktet vedr. aksept av bud, senest fredag 2. november kl. 15.00

Klikk her for å laste ned skjema for kjøpstilbud

Med vennlig hilsen
Thon Eiendom