Informasjon om korona-håndtering for bolig til leie

Informasjon om beredskap og håndtering av Coronaviruset (Covid-19).

Olav Thon Gruppen opplever, som landets største eiendomsaktør, betydelige virkninger av korona-situasjonen. Som en stor arbeidsgiver, og med mange pågående prosjekter, kunder og leverandører, har vi et stort ansvar. Vi følger den alvorlige korona-situasjonen nøye fra dag til dag, og følger de retningslinjer myndighetene og Folkehelseinstituttet løpende gir om situasjonen.

Bolig til leie

I tiden fremover vil vi ikke holde fellesvisninger. Er du interessert i en av våre boliger til leie kan du kontakte oss for å avtale privatvisning.

Vi vil sørge for at privatvisningen vil foregå på en sikker og trygg måte hos oss.

  • Ta kontakt med vårt utleieteam for å avtale visning og meld fra når du kommer
  • Vi har kun individuelle visninger slik at du vil være alene på visning
  • Privatvisning tilrettelegges for god håndhygiene og med tilgjengelig antibac ved inngangsdør
  • I tråd med gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene holder vi avstand på 1,5 meter
  • Vi oppfordrer alle til å reise til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko
  • Vi kan sende deg dokumenter digitalt fremfor papirutgave
  • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring oss ved usikkerhet, slik vi kan finne alternative måter å vise boligen på.
  • Vi unngår håndhilsning – men møter deg med et smil

Enten du ønsker mer informasjon, eller bare er nysgjerrig på en av våre leiligheter, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Les mer om våre boliger til leie her.

Informasjon til våre leietakere

Olav Thon Gruppen har forståelse for at flere av våre leietakere vil oppleve at den økonomiske situasjon blir vanskeligere i disse dager. Dette med bakgrunn i at regjeringen har satt strenge smittevernstiltak som gir store konsekvenser for næringslivet , privatpersoner og samfunnet for øvrig.

Husleien er man dog fortsatt forpliktet til å betale på forfall, dette er ikke endret på grunn av situasjonen landet er i.

Regjeringens smitteverntiltak er som kjent midlertidig og vil forhåpentligvis være relativt kortvarig.

I denne ekstraordinære situasjonen har regjeringen innført en rekke tiltak, bla. enkelte offentlig støtte ordninger. Disse skal avhjelpe de som har kommet eller kommer i økonomiske vanskeligheter i denne forbindelse.