Informasjon til våre leietakere

Olav Thon Gruppen har forståelse for at flere av våre leietakere vil oppleve at den økonomiske situasjon blir vanskeligere i disse dager. Dette med bakgrunn i at regjeringen har satt strenge smittevernstiltak som gir store konsekvenser for næringslivet , privatpersoner og samfunnet for øvrig.

Husleien er man dog fortsatt forpliktet til å betale på forfall, dette er ikke endret på grunn av situasjonen landet er i.

Regjeringens smitteverntiltak er som kjent midlertidig og vil forhåpentligvis være relativt kortvarig.

I denne ekstraordinære situasjonen har regjeringen innført en rekke tiltak, bla. enkelte offentlig støtte ordninger. Disse skal avhjelpe de som har kommet eller kommer i økonomiske vanskeligheter i denne forbindelse.