Thon Eiendom - Åsane Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 289 362 25,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 293 275 -6,4 %
Mat og Drikke 499 516 3,3 %
Servering 89 103 15,8 %
Service og Tjenesteytende 82 76 -7 %
Spesialbutikker 407 411 1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -