Thon Eiendom - AMFI Åkrehamn

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 39 26 -33,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 56 55 -1,2 %
Mat og Drikke 98 101 3,3 %
Servering 1 2 122,6 %
Service og Tjenesteytende 11 18 61,1 %
Spesialbutikker 86 94 8,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -