Thon Eiendom - AMFI Ålgård

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 20 20 0,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 58 55 -5,3 %
Mat og Drikke 182 183 0,2 %
Servering 4 7 47,1 %
Service og Tjenesteytende 13 13 4,6 %
Spesialbutikker 91 88 -3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -