Thon Eiendom - AMFI Alta

Omsetning

AMFI Alta hadde i 2018 en omsetning på 893 millioner kroner, en oppgang på 2,3 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 711 344 162 4%
2013 746 875 948 5%
2014 755 537 085 1%
2015 771 385 528 2%
2016 833 498 705 8%
2017 872 664 156 5%
2018 892 991 345 2,3%
- 0 -