Thon Eiendom - AMFI Årnes

Om senteret

Stedet Årnes innehar alle servicetilbud som kommunens befolkning trenger samlet, som bank, legesenter, eldresenter, skoler, kulturhus, bibliotek kommuneadministrasjon og kjøpesenter. Senteret eies av AmCo Eiendom AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-arnes/.

Vi skal være hjerte i lokalsamfunnet – vi skal samle lokalbefolkningen til inspirasjon, handel, fellesskap og glede.
- 0 -