Thon Eiendom - AMFI Årnes

Omsetning

AMFI Årnes hadde i 2018 en omsetning på 256 millioner kroner, noe som er en økning på 8,4 prosent mot året før.

Omsetningsutvikling 

År Omsetning Endring
2011 253 527 992
2012 241 362 914 -5%
2013 221 266 037 -8%
2014 236 642 495 7%
2015 244 790 715 3%
2016 244 114 361 0%
2017 236 077 885 -3%
2018 255 909 031 8%
- 0 -