Thon Eiendom - AMFI Årnes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 31 32 0,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 7 12 82,4 %
Mat og Drikke 134 144 7,7 %
Servering 2 2 -1,5 %
Service og Tjenesteytende 3 3 8,5 %
Spesialbutikker 58 62 6,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -