Thon Eiendom - AMFI Askøy

AMFI Askøy

AMFI Askøy ligger ca. 15 minutter fra Bergen sentrum, og senteret ble betydelig utvidet i 2009. I tilknytning til senteret foreligger det planer om å etablere handelspark, "Askøyparken".

- 0 -