Thon Eiendom - AMFI Askøy

Marked/kundegrunnlag

AMFI Askøy er et senter for alle, et familiesenter.  Askøy har veldig mange barnefamilier, men aldersgruppen 55+ er også økende. I Askøy kommune er det tretten barneskoler, fire ungdomsskoler og en videregående skole. Det er også mye hytter i kommunen, så mange flytter til Askøy i sommerhalvåret. Primærmarked: Askøy. Sekundærmarked: Laksevåg.

- 0 -