Thon Eiendom - AMFI Askøy

Omsetning per bransje –tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 58 75 28,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 22 22 -0,1 %
Mat og Drikke 97 97 -0,2 %
Servering 10 12 17,4 %
Service og Tjenesteytende 13 13 3,9 %
Spesialbutikker 104 106 2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -