Thon Eiendom - AMFI Bjørkelangen Torg

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 23 21 -7,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 42 38 -9 %
Mat og Drikke 87 83 -4,8 %
Servering 8 9 9,8 %
Service og Tjenesteytende 2 2 -8,3 %
Spesialbutikker 36 36 -0,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -