Thon Eiendom - AMFI Borg

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 105 101 -3,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 162 163 0,2 %
Mat og Drikke 215 229 6,7 %
Servering 39 39 -2,4 %
Service og Tjenesteytende 9 9 -5,3 %
Spesialbutikker 188 193 3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -