Thon Eiendom - AMFI Drøbak City

Om senteret

Svært god beliggenhet i Frogn Kommune. I handelsområdet Dyrløkke ved Ås/ Osloveien. 7 minutter fra E6. Busser går jevnlig til og fra Oslo/Akershus-Follo. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-drobak-city/.

Sterk lokal posisjon som førstevalget i Frogn.
- 0 -