Thon Eiendom - AMFI Drøbak City

Marked/kundegrunnlag

AMFI Drøbak City er et lokalsenter for innbyggerne i Frogn kommune; 80% av kundene kommer herfra. Voksen dame/herre 30+. Svært kjøpesterke kunder. Frogn kommune har innbyggere med høy gjennomsnittsinntekt. Mangle jobbpendler til Oslo. Årlig kundebesøk ligger på ca. 1,2 millioner.

Primærmarked: Frogn Kommune.
Sekundærmarked: Nesodden, Vestby, Ski, Ås, hytter (Frogn/Nesodden).

- 0 -