Thon Eiendom - AMFI Drøbak City

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 27 27 -0,1 %
Hus og Hjem 67 60 -10,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 59 55 -7,1 %
Mat og Drikke 189 197 4,3 %
Servering 7 7 0,3 %
Service og Tjenesteytende 9 9 2,8 %
Spesialbutikker 132 143 8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -