Thon Eiendom - AMFI Eidsvoll

Omsetning

AMFI Eidsvoll hadde i 2018 en omsetning på 535 millioner kroner, en oppgang på 9 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 143 949 179 0%
2013 125 399 282 -13%
2014 290 851 596 132%
2015 396 546 551 36%
2016 448 700 867 13%
2017 490 467 788 9%
2018 534 829 402 9%
- 0 -