Thon Eiendom - AMFI Eidsvoll

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 67 68 1,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 88 91 2,9 %
Mat og Drikke 162 194 19,7 %
Servering 19 21 7,5 %
Service og Tjenesteytende 17 17 2,3 %
Spesialbutikker 138 144 4,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -