Thon Eiendom - AMFI Eikunda

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 0 0 -100 %
Hus og Hjem 49 45 -8,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 65 62 -4,9 %
Mat og Drikke 108 106 -1,7 %
Servering 6 6 3,7 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -4,1 %
Spesialbutikker 95 99 4,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -