Thon Eiendom - AMFI Elverum

Om senteret

AMFI Elverum ligger sentralt plassert på Torget i sentrum av byen med god tilgjengelighet og god tilgang på P-plasser. Samtlige «bybusser» stopper på Torget. Vi ligger like ved en av Norges største ungdomsskoler, sentralidrettsplassen med fotballstadion, kunstgressbaner, svømmehall og en stor idrettshall. Riksveg 25 er også omtalt som Trysilvegen passerer Elverum. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-elverum/.

AMFI Elverum er et senter i utvikling og området er regulert for ytterligere 15.000 kvm handel, næring og parkering.

Senteret eies av AmCo Eiendom AS.

 

Vi skal være hjerte i lokalsamfunnet – vi skal samle lokalbefolkningen til inspirasjon, handel, fellesskap og glede.
- 0 -