Thon Eiendom - AMFI Elverum

Marked/kundegrunnlag

AMFI Elverum skal være et senter for hele familien. Primærmarkedet: Elverum, Løten, Trysil, Våler, Åmot, Åsnes, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal og hytter i området. Sekundærmarked: Hamar og Stange.

Det er god utvikling i denne delen av byen, både med kommersielle nyetableringer og etablering av nye boliger og boligfelt. Antall nye boenheter øker mest i denne delen av byen. Det nye boligfeltet YDALIR er regulert med 800-1000 nye boenheter, ligger rundt 1 km fra senteret. I området finnes det omkring 10 500 hytter. 

- 0 -