Thon Eiendom - AMFI Elverum

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 8 9 8,5 %
Hus og Hjem 27 29 7,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 42 41 -3,3 %
Mat og Drikke 255 256 0,3 %
Servering 14 15 0,5 %
Service og Tjenesteytende 6 6 -5,1 %
Spesialbutikker 176 183 3,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -