Thon Eiendom - AMFI Eurosenteret

AMFI Eurosenteret

AMFI Eurosenteret ligger på Vormsund i Nes kommune og ble i 2011 påbygd og oppgradert. I tillegg til butikkene, huser senteret legekontorer, fysikalsk institutt og tannhelsetjeneste. Vormsund Golf-hotell ligger i senterets fjerde etasje.

- 0 -