Thon Eiendom - AMFI Eurosenteret

Omsetning

AMFI Eurosenteret hadde i 2018 en omsetning på 246 millioner kroner, med en oppgang på 1,9 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 214 604 490 41%
2013 217 534 196 1%
2014 208 400 667 -4%
2015 211 377 275 1%
2016 229 301 330 8%
2017 241 361 697 5%
2018 245 828 575 2%
- 0 -