Thon Eiendom - AMFI Farsund

Om senteret

AMFI Farsund ligger i umiddelbar nærhet til Farsund sentrum, med adkomst til byen fra flere innganger. Busstasjonen for skolebusser og alle ruteforbindelser ligger på senteret. Senteret eies av Nordkapp Utvikling AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-farsund/.

Et bysenter som samler hele kommunen.
- 0 -