Thon Eiendom - AMFI Farsund

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 40 50 26,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 36 33 -6,6 %
Mat og Drikke 100 96 -3,5 %
Servering 10 12 18,2 %
Service og Tjenesteytende 6 7 13,8 %
Spesialbutikker 39 38 -1,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -