Thon Eiendom - AMFI Fauske

Omsetning

AMFI Fauske hadde i 2018 en omsetning på 250 millioner, med en nedgang på 3,6% fra 2016. 

Omsetningsutvikling 

År Omsetning Endring
2012 264 270 203 -4%
2013 248 322 850 -6%
2014 254 152 494 2%
2015 251 689 785 -1%
2016 239 213 320 -5%
2017 259 341 111 8%
2018 250 031 219 -4%
- 0 -