Thon Eiendom - AMFI Fauske

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 36 32 -12,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 47 44 -6,8 %
Mat og Drikke 88 85 -2,7 %
Servering 16 15 -6 %
Service og Tjenesteytende 3 3 2,8 %
Spesialbutikker 69 71 2,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -