Thon Eiendom - AMFI Finnsnes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 91 89 -1,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 101 103 2,2 %
Mat og Drikke 15 31 116,5 %
Servering 26 31 19,3 %
Service og Tjenesteytende 9 8 -2,6 %
Spesialbutikker 110 112 1,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -