Thon Eiendom - AMFI Flekkefjord

Om senteret

AMFI Flekkefjord ligger sentralt plassert på det gamle jernbaneområdet i Flekkefjord, like ved den nåværende rutebilstasjonen. Eies av Forbrukersamvirket Sør SA, Sørlandet Eiendom AS og Jernbaneveien Flekkefjord. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-flekkefjord/.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -