Thon Eiendom - AMFI Flekkefjord

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 28 29 1,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 27 29 7,7 %
Mat og Drikke 138 141 2,1 %
Servering 5 5 -2,1 %
Spesialbutikker 52 53 2,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -