Thon Eiendom - AMFI Florø

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 25 20 -19,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 32 30 -5 %
Mat og Drikke 61 92 49,2 %
Servering 9 9 -8,7 %
Service og Tjenesteytende 4 4 2 %
Spesialbutikker 57 55 -3,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -