Thon Eiendom - AMFI Førde

Marked/kundegrunnlag

AMFI Førde er et senter for alle; et familiesenter. Senteret ligger midt i fylket, med 45 000 kunder som kan nå senteret på en time. Primærmarked: Førde, Naustdal, Gaular og Jølster. Sekundærmarked: Høyanger, Fjaler, Florø, Gloppen, Sogndal og Askvoll.

- 0 -