Thon Eiendom - AMFI Førde

Omsetning

AMFI Førde hadde i 2018 en omsetning på 595 millioner, med en nedgang på 1,3% fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 499 508 283 1%
2013 531 471 207 6%
2014 551 220 265 4%
2015 573 955 092 4%
2016 579 297 361 1%
2017 603 174 936 4%
2018 595 397 031 -1%
- 0 -