Thon Eiendom - AMFI Førde

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 95 91 -4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 120 117 -2,6 %
Mat og Drikke 170 171 0,6 %
Servering 53 55 4,3 %
Service og Tjenesteytende 11 12 4,5 %
Spesialbutikker 155 149 -3,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -