Thon Eiendom - AMFI Geilo

Marked/kundegrunnlag

AMFI Geilo sine viktigste kundegrupper er fastboende, fritidsboligeiere og turister som besøker Hol kommune. Alle definerte kundegrupper er viktige. Til sammen har de ca. 6 000 hyttene i tillegg til de kommersielle overnattingsbedriftene ca. 1,7 millioner overnattinger i året. Primærmarked: Hol. Sekundærmarked: Ål, Nore, Uvdal og Eidfjord. 

- 0 -