Thon Eiendom - AMFI Geilo

Omsetning per bransje  – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 29 33 14 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 6 4 -29,9 %
Mat og Drikke 124 128 3 %
Servering 18 17 -1,5 %
Service og Tjenesteytende 2 2 -1,5 %
Spesialbutikker 62 64 4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -