Thon Eiendom - AMFI Havnesenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 47 54 14,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 51 48 -5,3 %
Mat og Drikke 97 96 -1 %
Servering 10 8 -18 %
Service og Tjenesteytende 1 0 -100 %
Spesialbutikker 71 72 1,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -