Thon Eiendom - AMFI Kanebogen

Marked/kundegrunnlag

Senteret fokuserer på “hele familien” som viktigste kundegruppe. Harstad er den største byen i regionen og tiltrekker seg kunder fra et stort distrikt. De mest folkerike nabokommuner ligger sør for Harstad og passerer AMFI Kanebogen på tur til byen. Det har vært befolkningsvekst de siste årene og byen er i en positiv utvikling.

Primærmarked: Harstad og omegn, med omtrent 33 405 innbyggere. Sekundærmarked: Gratangen, Ibestad, Lødingen, Ofoten, Lofoten og Vesterålen med til sammen 73 000 innbyggere.

- 0 -