Thon Eiendom - AMFI Kanebogen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 74 81 9,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 138 145 5 %
Mat og Drikke 48 66 37 %
Servering 45 45 1 %
Service og Tjenesteytende 15 17 10,2 %
Spesialbutikker 130 150 15,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -