Thon Eiendom - AMFI Kirkenes

Omsetning

AMFI Kirkenes hadde i 2018 en omsetning på 167 millioner, noe som er en økning på 5,3% fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 189 459 846 -2%
2013 181 730 780 -4%
2014 180 773 517 -1%
2015 163 213 347 -10%
2016 141 014 243 -14%
2017 158 792 035 13%
2018 167 177 705 5%
- 0 -