Thon Eiendom - AMFI Kirkenes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 174 183 5,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 158 160 1,6 %
Mat og Drikke 153 162 6,3 %
Servering 93 90 -3,2 %
Service og Tjenesteytende 138 142 2,6 %
Spesialbutikker 158 156 -0,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -