Thon Eiendom - AMFI Larvik

Marked/kundegrunnlag

Hovedmålgruppe: Damer og herrer 20-60 år. Ellers barn og ungdom, samt damer og herrer 60-80 år. Primærmarked: Larvik. Sekundærmarked: Sandefjord og Porsgrunn. Larvik er Norges største camping-kommune og har ekstra stor trafikk i sommermånedene.

- 0 -