Thon Eiendom - AMFI Larvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 39 40 0,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 58 56 -4,6 %
Mat og Drikke 111 108 -2,5 %
Servering 7 6 -5,3 %
Service og Tjenesteytende 7 5 -31,7 %
Spesialbutikker 78 90 15 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -