Thon Eiendom - AMFI Madla

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 140 163 16,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 219 200 -8,8 %
Mat og Drikke 622 633 1,8 %
Servering 46 50 8,9 %
Service og Tjenesteytende 39 41 5,9 %
Spesialbutikker 263 276 5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -